Saps si la teva entitat treballa des d’una perspectiva de gènere? T’agradaria comprovar-ho?  Regenerem-nos, la Guia d’autoevaluació de gènere per entitats , creada pel Consell de la Joventut de Barcelona ens ho posa fàcil.

A través d’aquesta guia, les entitats podreu autoevaluar-vos en qüestions relatives al gènere i la sexualitat tot responent a les diferents preguntes que es plantegen. Així, podreu comprovar si, tant internament com externament, incorporeu la perspectiva de gènere o, en cas contrari, en quins punts falleu per poder posar-hi solució.

Les preguntes es divideixen en el següents blocs temàtics: aspectes generals de l’entitat, organització, participació, òrgans de decisió, comunicació, sexualitat i diversitat.

Descarrega’t la guia a sota. 

guia-autodiagnosi-genere
Summary
Guia d'autoevaluació de gènere per entitats
Article Name
Guia d'autoevaluació de gènere per entitats
Description
A través d’aquesta guia, les entitats podeu autoevaluar-vos en qüestions relatives al gènere i la sexualitat. Així, podreu comprovar si, tant internament com externament, incorporeu la perspectiva de gènere o, en cas contrari, en quins punts falleu per poder posar-hi solució.
Author
Publisher Name
Acció Feminista Andorra
Publisher Logo

Fet amb ❤️ des d'Andorra

Fet amb ❤️ des d'Andorra