Manifest Feminista

8 març 2018

A Andorra, ens queden moltes fites per assolir.

És inacceptable que al nostre país les dones encara hàgim de patir desigualtats, únicament pel fet de ser dones. No n’hi ha prou en dir que hi ha igualtat, no n’hi ha prou en redactar i aprovar lleis i reglaments. Són un primer pas, però tot plegat no serveix de res si no es fan respectar i s’apliquen en el dia a dia.

Per això, volem:

 

QUALITAT DEMOCRÀTICA

 • Incorporar la perspectiva de gènere de manera transversal en tots els àmbits.
 • Fixar un equilibri entre dones i homes en els òrgans de poder públic i privat, i també a les llistes electorals.
 • Dotar dels recursos i dels serveis necessaris per trencar amb la desigualtat i les violències que patim pel fet de ser dones.
 • Crear l’Institut Andorrà de les Dones i/o implementar l’Observatori per a la Igualtat, com a òrgan de seguiment i control de la igualtat.
 • Posar els mitjans necessaris per a què Andorra continuï complint el Conveni d’Istambul, així com la integritat de la resta de convenis internacionals signats i ratificats.
 • Fer complir i donar seguiment de la formació específica en igualtat i dones amb els agents sensibles: policia, càrrecs electes, personal de l’administració, personal sanitari, professorat, treballadores treballadors socials, mitjans de comunicació, etc.
 • Exigir que els organismes competents elaborin i facilitin estudis i estadístiques relatives i específiques sobre la salut de les dones i les desigualtats de gènere.

ECONOMIA

 • Fer els pressupostos de l’estat participatius i amb perspectiva de gènere.
 • Impulsar la Formació Professional adaptada per a dones en situació de vulnerabilitat.
 • Incentivar les empreses en la contractació per productivitat i no per hores, i facilitar el treball des de casa.
 • Instaurar beneficis fiscals per a les empreses que contractin dones en situació de violències masclistes i/o vulnerabilitat.

EDUCACIÓ

 • Dotar de recursos econòmics, humans i materials, i millorar els programes existents per evitar la violència a les escoles.
 • Formar en igualtat i dona, especialment entre l’alumnat de segona ensenyança, amb avaluacions periòdiques.
 • Aprofundir el concepte de coeducació i implementar-ho des de la primera ensenyança.

SALUT/BENESTAR

 • Despenalització de l’Avortament per terminis de manera lliure.
 • Millorar el Protocol davant els casos de violació i abús sexual, amb equips especialitzats a l’hospital, la policia i les parròquies, que facin tasca de prevenció, sensibilització i actuació davant les violències sexuals. En cas que les dones en situació de violència masclista generin un quadre psiquiàtric han de ser tractades fora de la unitat de psiquiatria de forma paral.lel.la amb dos diagnòstics prioritaris; el mental i el de violències.
 • Donar Cobertura de la CASS, a les víctimes de violència de gènere que se separen del seu maltractador i n’eren beneficiaries.
  Implementar programes d’atenció i ajuda a l’impacte en la salut física i psíquica de les dones que tenen cura de dependents i persones malaltes.
 • Estudiar l’atenció obstètrica i respectar la iniciativa de la dona en els parts que no presenten risc, en el marc del dret a un part digne i a la intimitat.

DRETS LABORALS

 • Impulsar accions immediates encaminades a eliminar l’esquerda salarial entre dones i homes, i a millorar el coneixement dels nostres drets.
 • Aprovar una Llei d’Igualtat salarial amb graelles i categories salarials, inspeccions i sancions en cas d’incompliment.
 • Garantir que les dones que treballen mitja jornada o en treballs on no arriben al mínim cotitzable tinguin cobertura sanitària pròpia.
 • Buscar solucions efectives per afrontar el repte de la conciliació de la vida laboral i la vida privada: baixa maternal i paternal igual i intransferible.
 • Instaurar mesures efectives per combatre l’assetjament i la violència en el treball.
 • Incloure plans de formació específics en igualtat d’oportunitats entre homes i dones, obligatoris dins de l’empresa, de la mateixa manera que existeix la formació per a la prevenció de riscos laborals.

 

Si defenses els drets humans, si també vols eliminar les desigualtats dins i fora d’Andorra, aleshores, tu també ets FEMINISTA.

 

Darrera revisió: 28 de setembre de 2018

Altres publicacions…

Manifest 8M 2022

Manifest 8M 2022

El 8 de març del 2021, ara ja fa un any, des d'Acció Feminista d’Andorra acollíem amb esperança un projecte de llei...

0 Comentaris

Publica un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *