El nou codi de relacions laborals NO suma en igualtat

25 abril 2018

Acció Feminista Andorra lamenta constatar que el nou Codi de Relacions Laborals- proposat pel grup demòcrata- no va en la línia d’assolir la igualtat de gènere, tal i com recomanen els organismes internacionals i tal i com estableix el Pacte Europeu per a la Igualtat de Gènere 2011-2020.

Un redactat que contrasta negativament amb el discurs políticament correcte del Partit Demòcrata, quan assegura que la lluita per la igualtat és una prioritat.

Com el període d’esmenes del Codi de Relacions laborals acaba aquest divendres, des d’Acció Feminista Andorra volem demanar als grups polítics que repensin el codi i tinguin en compte mesures que realment afavoreixin la conciliació familiar i laboral de les dones i els homes, i que permetin avançar a favor de la igualtat laboral.

Per això, ens sembla bàsic i imprescindible que inclogui drets essencials de les treballadores i els treballadors, com és l’equiparació de les mesures de conciliació laboral i familiar.

Concretament, demanem:

⌑ Baixa de maternitat i paternitat de 6 mesos de durada i d’obligat compliment.

⌑ Reducció de jornada en cas de filles i/o fills menors de dotze anys o de tenir cura d’una persona amb discapacitat que no exerceixi una activitat retribuïda. En aquest cas, volem que tingui dret a una reducció de la jornada de treball diària, amb la disminució proporcional del salari d’entre, almenys, un vuitè i un màxim de la meitat de la durada d’aquella. Tindrà el mateix dret qui s’hagi d’encarregar de la cura directa d’un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia no es pugui valer per si mateix, i que no exerceixi una activitat retribuïda.

Considerem que aquestes mesures són bàsiques per al desenvolupament harmònic de la societat, per tal que la cura dels infants sigui una tasca compartida i que no repercuteixi negativament en la projecció professional de les dones.

També reclamem altres mesures com:

Obligar les empreses -a partir d’un cert nombre d’empleats- que facilitin el servei d’escola bressol en defecte del servei públic.

Potenciar el Teletreball o treball a distància.

Racionalitzar i Flexibilitzar els horaris laborals.

Apostar per la Transparència en la graella salarial en funció de les tasques reals efectuades.

Aconseguir fer Selecció laboral no discriminatòria : CV cecs, Inversió de la càrrega de la prova en les denúncies per discriminació.

Implementar Plans d’Igualtat d’obligada presentació en empreses de més de 5 empleats. Aquests constaran de la descripció dels llocs de treball amb la graella salarial corresponent, mesures relatives a la conciliació familiar, repartiment dels càrrecs en funció del gènere, protocol d’assetjament sexual…

Establir de norma la paritat en els càrrecs directius en les empreses a partir d’un cert nombre d’empleats, i en totes les empreses públiques i parapúbliques.

 

Per parlar de totes aquestes propostes podeu contactar amb la portaveu de la Comissió de Laboral d’Acció Feminista Andorra, Antonia Escoda.

Altres publicacions…

0 Comentaris

Publica un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *