Manifest feminista del 8 de Març 2019

8 març 2019

Article 16 de la Constitució andorrana:

Es reconeixen els drets de reunió i de manifestació pacífiques amb finalitats lícites.

Estem aquí reunides i reunits perquè la causa feminista, de lluita per la igualtat efectiva entre dones i homes, tingui una presència, tingui cares i tingui noms. Els moviments socials, i per extensió les associacions que els representen, són l’expressió ciutadana que demana que les seves institucions, lleis i normes de convivència siguin més justes. Per tant resulta fonamental la presència de la ciutadania i la seva participació en la vida pública del país.

Només des de la col·lectivitat i la solidaritat es poden aconseguir canvis! Gràcies per estar aquí!

 

Article 6 de la Constitució andorrana:

  1. Totes les persones són iguals davant la llei. Ningú no pot ésser discriminat per raó de naixement, raça, sexe, origen, religió, opinió, o qualsevol altra condició personal o social.
  2. Els poders públics han de crear les condicions per tal que la igualtat i la llibertat dels individus siguin reals i efectives.

Sota aquests principis treballen les comissions d’Acció Feminista d’Andorra de Qualitat democràtica i d’Economia i reivindiquen:

– La incorporació de la perspectiva de gènere de manera transversal en tots els àmbits.

– Que es fixi un equilibri entre dones i homes en els òrgans de poder públic i privat, i també a les llistes electorals.

– La dotació dels recursos i dels serveis necessaris per trencar amb la desigualtat i les violències que patim pel fet de ser dones.

– La creació de l’Institut Andorrà de les Dones i implementar l’Observatori per a la Igualtat, com a òrgan de seguiment i control de la igualtat.

– La disposició dels mitjans necessaris per a què Andorra continuï complint el Conveni d’Istambul, així com la integritat de la resta de convenis internacionals signats i ratificats.

– Formació específica en igualtat i gènere amb els agents sensibles: policia, càrrecs electes, personal de l’administració, personal sanitari, professorat, el treball social, mitjans de comunicació, etc.

– Foment i elaboració d’estudis i estadístiques relatives i específiques sobre les desigualtats de gènere.

– Elaboració dels pressupostos de l’Estat participatius i amb perspectiva de gènere.

– Foment de la Formació Professional adaptada per a dones en situació de vulnerabilitat.

– Incentius en l’àmbit empresarial en la contractació per productivitat i no per hores, i facilitar el treball des de casa.

-Instauració de beneficis fiscals per a les empreses que contractin dones en situació de violències masclistes i/o vulnerabilitat.

 

Article 20 de la Constitució andorrana:

  1. Tota persona té dret a l’educació, la qual s’ha d’orientar vers el desenvolupament ple de la personalitat humana i de la dignitat, tot enfortint el respecte a la llibertat i als drets fonamentals.

La comissió d’Educació promou, recomana i treballa de forma activa per:

– La dotació de recursos econòmics, humans i materials, i la millora dels programes existents per evitar la violència a les escoles.

– La formació en igualtat i dona amb avaluacions periòdiques, per alumnes i professorat.

– La difusió i aprofundiment en el concepte de coeducació i implementació des de la primera ensenyança.

 

Article 8 de la Constitució andorrana:

  1. La Constitució reconeix el dret a la vida i la protegeix plenament en les seves diferents fases.

La comissió de Salut i Benestar també reconeix el dret a la vida. El dret de les dones a escollir la seva vida. Lliures de decidir en els nostres cossos, en qualsevol fase de les nostres vides.

Perquè estimem la vida, volem que aquesta es desenvolupi en plenes garanties de dignitat i llibertat. Per això demanem:

– Despenalització de l’Avortament per terminis de manera lliure.

– Millorar el Protocol davant els casos de violació i abús sexual, amb els equips especialitzats de totes les entitats i institucions. Que es faci tasca de prevenció, sensibilització i actuació davant les violències sexuals. En cas que les dones en situació de violència masclista generin un quadre psiquiàtric han de ser tractades fora de la unitat de psiquiatria de forma paral·lela amb dos diagnòstics prioritaris; el mental i el de violències.

– Donar cobertura de la CASS a les víctimes de violència de gènere que se separen del seu maltractador i n’eren beneficiaries.

– Implementar programes d’atenció i ajuda a l’impacte en la salut física i psíquica de les dones que tenen cura de dependents i persones malaltes.

– Estudiar l’atenció obstètrica i respectar la iniciativa de la dona en els parts que no presenten risc, en el marc del dret a un part digne i a la intimitat.

– Estimular un debat profund sobre la gestació subrogada a fi de protegir les parts més vulnerables.

Article 4 de la Constitució andorrana:

La Constitució reconeix que la dignitat humana és intangible i, en conseqüència, garanteix els drets inviolables i imprescriptibles de la persona, els quals constitueixen el fonament de l’ordre polític, la pau social i la justícia.

Els temes laborals són també personals. Afecten a la vida particular i per extensió, a la vida social. La solució als problemes de desigualtat social passen per la millora de les condicions laborals, per això la comissió de Drets laborals proposa:

– Impulsar accions immediates encaminades a eliminar l’esquerda salarial entre dones i homes, i a millorar el coneixement dels nostres drets.

– Aprovar una Llei d’Igualtat salarial amb graelles i categories salarials, inspeccions i sancions en cas d’incompliment.

– Garantir que les dones que treballen mitja jornada o en treballs on no arriben al mínim cotitzable tinguin cobertura sanitària pròpia.

– Buscar solucions efectives per afrontar el repte de la conciliació de la vida laboral i la vida privada: baixa maternal i paternal igual i intransferible.

– Instaurar mesures efectives per combatre l’assetjament i la violència en el treball.

– Incloure plans de formació específics en igualtat d’oportunitats entre dones i homes, obligatoris dins l’empresa, de la mateixa manera que existeix la formació per a la prevenció de riscos laborals.

 

Companyes, companys, aquests són els principis, objectius i demandes que guien al col·lectiu de dones d’Acció Feminista d’Andorra per construir una Andorra més justa i igualitària per tothom. Esperem trobar la vostra complicitat i suport en aquest camí que us podem assegurar, ja és -sense cap mena de dubte- imparable.

 

Altres publicacions…

Manifest 8M 2022

Manifest 8M 2022

El 8 de març del 2021, ara ja fa un any, des d'Acció Feminista d’Andorra acollíem amb esperança un projecte de llei...

0 Comentaris

Publica un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *