Reflexions en campanya electoral

23 març 2019

Comença la campanya electoral… ja fa dies que les candidates i candidats somriuen més, te’ls trobes a tot arreu, s’han fet presents a totes les xarxes socials i es troben amb tots els col·lectius existents i secunden totes les iniciatives imaginables… Així que des d’Acció Feminista d’Andorra us volem fer arribar el nostre propi “programa electoral”, o professió de fe, basat en el “Manifest Feminista“. Us deixem unes quantes idees que, al nostre entendre, haurien de formar part de qualsevol programa electoral si volem més democràcia, més equitat, més respecte a la diversitat, en definitiva, una Andorra millor per a totes i tots.

La Constitució andorrana proclama la igualtat com un dels principis inspiradors de l’acció de l’Estat.

Però aquest dret a la Igualtat, no està considerat entre els drets fonamentals especificats a l’article 8, per tant demanem el canvi de la nostra Constitució per que el dret a la Igualtat sigui considerat un dret fonamental.
La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en diversos textos internacionals entre els que destaca la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona, el Tractat d’Amsterdam, el Tractat de Roma o el Conveni d’Istanbul. Aquests documents ens guien per aconseguir una societat més igualitària en oportunitats entre els diferents gèneres. La cultura de la societat patriarcal crea estereotips i designa rols a les persones depenent del sexe, el que crea una desigualtat entre dones i homes que és estructural, i per tant molt difícil de vèncer. Les dones dediquen més temps al treball domèstic i de cura, el treball no remunerat, el que crea una desigualtat laboral i econòmica entre sexes i una escassa presència de dones en llocs de responsabilitat política, social, cultural i econòmica. A més aquesta desigualtat de poders és la base de la violència de gènere. El dret a decidir sobre els nostres cossos és un dret fonamental i un dret humà. Per això defensem la Despenalització de l’Avortament i una legislació que el reguli per terminis de manera lliure. La Constitució reconeix el dret a la vida i la protegeix plenament en totes les seves diferents fases, i la primera vida que s’ha de protegir és la vida de la dona. Per tant la nostra Constitució protegeix la vida de la dona que està en perill quan li cal practicar un avortament. Darrerament s’ha aprovat la Llei qualificada de tècniques de reproducció humana assistida, en la que es contempla desestimar els embrions restants dels processos al cap d’uns anys, superant la creença de que la vida humana comença en la concepció.
Demanem de manera immediata la creació d’un Centre per Protecció de la Salut Sexual i Reproductiva, on s’informi sobre anticoncepció, malalties de transmissió sexual, i en especial que s’orienti i s’acompanyi a les dones que vulguin avortar. Però que proporcioni un enfocament global de la sexualitat i la salut reproductiva per homes, dones, persones transgènere, etc.
És imprescindible començar a elaborar una Llei específica per a la Igualtat efectiva entre dones i homes que impulsi l’aplicació d’un conjunt d’accions:  
 1. La incorporació de la perspectiva de gènere de manera transversal en tots els àmbits i en totes les polítiques públiques, amb l’elaboració d’informes d’impacte de gènere especialment abans de l’aprovació de totes les normes jurídiques i els Pressupostos Generals de l’Estat.
 2. La incorporació de la perspectiva de gènere en la societat, amb actes per fer conscienciació social i amb formacions específiques als agents sensibles: policia, càrrecs electes, personal de l’administració, personal sanitari, professorat, el treball social, mitjans de comunicació, etc.
 3. Fixi un equilibri de representació entre dones i homes, amb un mínim del 40% , en els òrgans de poder públic i privat, i també a les llistes electorals.
 4. La creació de l’Institut Andorrà de les Dones com a òrgan de creació, coordinació, promoció, seguiment i control de les polítiques d’igualtat
 5. La implementació de l’Observatori per a la Igualtat, per l’ elaboració d’estudis i estadístiques relatives i específiques sobre les desigualtats, especialment les desigualtats de gènere.
 6. Impulsi accions immediates encaminades a eliminar l’esquerda salarial entre dones i homes, com l’obligació de implementar graelles salarials segons les categories professionals, currículums cecs, que els salaris siguin coneguts dintre de l’empresa, amb inspeccions i sancions en cas d’incompliment. Incloure plans de formació específics en igualtat d’oportunitats entre dones i homes, obligatoris dins l’empresa, i incentius per elaborar Plans d’Igualtat dintre de les empreses. Que en els concursos de contractacions públiques s’exigeixi tenir a les empreses Plans d’Igualtat entre les condicions per accedir.
 7. Aposti per la Co-responsabilitat en les cures d’infants i persones dependents, buscant solucions efectives per afrontar el repte de la conciliació de la vida laboral familiar i personal. És imprescindible per arribar a la igualtat laboral que la baixa maternal i paternal siguin iguals i intransferibles. Necessitem escoles bressol a preus assequibles per incentivar la natalitat. Igualment l’atenció de les persones dependents necessita l’ajuda de l’estat, per alliberar les dones d’aquesta tasca no remunerada. Implementar programes d’atenció i ajuda a l’ impacte en la salut física i psíquica de les persones que tenen cura de dependents i persones malaltes.
 8. Creació de mesures d’acció positiva que compensin les discriminacions existents, especialment per a dones en situació de vulnerabilitat: Foment de la Formació Professional adaptada per a dones amb treballs precaris i per a les víctimes de violència de gènere.
 9. La difusió, aprofundiment i implantació de la Coeducació: La formació en igualtat i dona és bàsica a totes les escoles des de l’escola bressol i durant tota l’educació obligatòria, amb referents femenins que trenquin estereotips sexistes i orientin a les nenes igual que els nens a professions segons les seves aptituds i preferències i no segons el seu sexe. Igualment educació per resoldre conflictes en la no violència i lluitar contra la violència de gènere, amb avaluacions periòdiques, tant per l’alumnat com pel professorat. Dins de l’educació és imprescindible una educació sexual integral, per evitar la transmissió de malalties de transmissió sexual i embarassos adolescents no desitjats; promovent relacions sexuals basades en el respecte, contrarestant l’efecte que l’accés a la pornografia a través d’internet està tenint en el nostre jovent.
 10. Millori el Protocol davant els casos de violació i abús sexual, amb els equips especialitzats de totes les entitats i institucions, incorporant la perspectiva de gènere. Formació específica pels professionals judicials, a la fi de no patir sentències injustes per a les dones.
 11. Estudiï l’atenció obstètrica respectant la iniciativa de la dona en els parts que no presenten risc, en el marc del dret a un part digne i a la intimitat.
 12. Estimuli un debat profund sobre la gestació subrogada, evitant que es pugui portar a terme en països en la que està legalitzada, a fi de protegir les parts més vulnerables, la mare i l’ infant.
 13. Conscienciï i formi sobre la necessitat d’utilitzar un llenguatge inclusiu no sexista i promoure les notícies que impliquin a les dones, així com una publicitat que respecti a les dones, fugint de la dona com objecte sexual i sense caure en estereotips, en els mitjans de comunicació.
 14. Crei els òrgans necessaris per a l’aplicació de les polítiques d’igualtat de manera transversal: Comissió ministerial, comunal i legislativa d’igualtat.

Altres publicacions…

Benvolgudes consolesses

Benvolgudes consolesses

article d'opinióJa al segle XVIII l’Olympe de Gouges constatà que el llenguatge, les paraules que decidim emprar, no...

Formació del nou Govern

Formació del nou Govern

En el marc dels nomenaments de les secretaries d’estat que està duent a terme el Govern aquests dies, des d’Acció...

1 Comentari

 1. Francesca Alvarez

  Completament d’acord amb les reivindicacions i demandes. No podem esperar un altre generació de dones i homes per la igualtat de drets.

  Respondre

Publica un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *