EG19 – Anàlisi dels programes electorals en clau de gènere

1 abril 2019

En data de 27 de Març de 2019, el Comité de Ministres dels paisos membres del Consell d’Europa, recorda:

La igualtat  entre les dones i els homes és essencial per assegurar la protecció dels Drets Humans, el funcionament de la democràcia i la bona governança, el respecte de l’Estat de dret i la promoció del benestar de cadascuna i cadascun, que implica igualtat de drets per les dones i els homes, les nenes i els nens, així com la mateixa visibilitat, autonomia, responsabilitat i participació en tots els àmbits de la vida pública i privada, i que implica també la igualtat entre les dones i els homes en l’accés als recursos, i en la distribució d’aquests, en virtut de la Estrategia del Consell d’Europa per la igualtat entre les dones i els homes 2018-2023.

Un cop més  els partits polítics es presenten davant la ciutadania amb un full de ruta a seguir a través dels programes electorals, amb compromisos de polítiques i programes a desenvolupar en cas d’arribar al govern.

Tot i que les dones constitueixen més de la meitat de la població, només tenen representació en una cinquena part de les decisions polítiques. Aquesta dada és força reveladora i pren especial rellevància dins l’actual moment històric, atès l’escenari econòmic i social en el què ens trobem, de reivindicacions, així com davant les perspectives electorals.

Donat aquest escenari és interessant analitzar i investigar quines són les propostes que  realitzen els diferents partits polítics que es presenten a les Eleccions Generals del dia 7 d’Abril. Per aquest motiu hem portat a terme una anàlisi comparativa des de la perspectiva de gènere dels programes electorals publicats de cada formació política.

Descarregar document complet en PDF

 

La classificació de les seves propostes s’ha realitzat a partir dels següents ítems:

  • Nombre de candidates a les llistes i la seva posició.
  • Tractament de la violencia de gènere: tenen propostes? Quines?
  • Transversalitat de gènere: Proposen aplicar la perspectiva de gènere i la perspectiva de les dones en les actuacions, a tots els nivells i a totes les etapes, reconeixent el valor que aporten dones i homes, i aplicant de manera positiva els canvis necessaris per a millorar la societat i respondre a les realitats, les oportunitats, les necessitats i les expectatives dels dos sexes?
  • Com anomenen les dones?
  • Ocupació, treball remunerat: Hi ha propostes concretes pel que fa a la bretxa salarial? Plans d’Igualtat? Plans d’ocupació? Es parla de coresponsabilitat i conciliació? Es preveuen mesures contra l’assetjament laboral?
  • Igualtat: presenten llei, mesures i plans d’igualtat?
  • Salut, proposen mesures especifiques?
  • Utilitzen llenguatge inclusiu en el redactat del programa?
  • Proposen mesures educatives orientades a la igualtat entre dones i homes?

Altres publicacions…

0 Comentaris

Publica un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *