Acció Feminista Andorra lamenta constatar que les lleis Laborals aprovades el passat 6 de desembre, no van en la línia d’assolir la igualtat de gènere, tal i com recomanen els organismes internacionals i com estableix el Pacte Europeu per a la Igualtat de Gènere 2011-2020.

Acció Feminista Andorra va demanar als grups polítics que repensessin el codi i tinguessin en compte mesures que realment afavorissin la conciliació familiar i laboral de les dones i els homes, i que permetessin avançar a favor de la igualtat en l’àmbit laboral.

Constatem que:

  • Si bé la baixa de maternitat i paternitat s’ha ampliat, continua perjudicant a les dones i la seva projecció professional, en no haver-hi prou mecanismes ni garanties que facin que els empresaris no discriminin dones en edat fèrtil.
  • No s’estableixen mesures clares de cara a la conciliació de la vida laboral i personal. Mesures que són bàsiques per al desenvolupament harmònic de la societat, per tal que la cura dels infants sigui una tasca compartida i que no repercuteixi negativament en la projecció professional de les dones.
  • Les mesures d’igualtat dins les empreses es poden marcar per conveni intern, però la llei no incentiva en cap cas aquests convenis col·lectius.
  • Les lleis afavoreixen la precarietat laboral, i incideixen negativament en els col·lectius més vulnerables, i concretament entre les dones que tenen uns salaris, i unes pensions més baixes.
  • Les mesures d’igualtat per lluitar contra la bretxa salarial, les normes que han d’implementar la paritat en les empreses i la implementació de plans d’igualtat dins les empreses, han quedats pendents d’una Llei d’Igualtat entre dones i homes, que ha quedat ajornada fins la propera legislatura.

Davant la poca sensibilitat de cara a la promoció de la dona en el món laboral, i davant el risc de precarització de les més vulnerables d’entre nosaltres, Acció Feminista d’Andorra se suma a la protesta impulsada des de diferents col·lectius socials del país contra el conjunt de les lleis laborals, que tindrà lloc el 17 de desembre a les 20h30, a l’Avda Meritxell, davant del passatge Biscariet.

Aprofitem per reivindicar un cop més que totes les lleis haurien d’anar acompanyades d’un informe d’impacte de gènere, que sens dubte aquestes lleis no aprovarien.

Pels nostres drets!!

Summary
Acció Feminista d’Andorra se suma a la protesta contra les lleis laborals
Article Name
Acció Feminista d’Andorra se suma a la protesta contra les lleis laborals
Description
Acció Feminista d’Andorra se suma a la protesta impulsada des de diferents col·lectius socials del país contra el conjunt de les lleis laborals, que tindrà lloc el 17 de desembre a les 20h30, a l’Avda Meritxell, davant del passatge Biscariet.
Author
Publisher Name
Acció Feminista
Publisher Logo

Fet amb ❤️ des d'Andorra

2019 - Acció Feminista Andorra | Powered by Undercoverlab

2019 - Acció Feminista Andorra | Powered by Undercoverlab

Fet amb ❤️ des d'Andorra